Om EØH

Styret

Styret i Engerdal Østfjell Hytteforening består av styreleder, nestleder, kasserer og tre styremedlemmer. Det velges i tillegg fire vararepresentanter til styret. 


Styrets oppgaver er å:

  • lede foreningens virksomhet i samsvar med disse vedtekter
  • representere foreningen utad
  • arbeide for at forholdene i området legges best mulig til rette for alle typer friluftsaktiviteter
  • informere medlemmene om alminnelige ordensspørsmål og om aktuelle saker styret arbeider med
  • framlegge regnskap for foregående regnskapsår til revisorer (innen 28. februar)


Har du innspill til styret?